Tarım

Tarım Arazileri

Karaman İli topraklarının kuzey kesimi step bitkileri, güney kesimini ise orman örtüsü ile kaplıdır. Arazisinin 2/3’ü dağlıktır. İl merkezi ovada kurulmuş, hemen güneyinde Torosların uzantıları yer almaktadır.

Karaman’ın toplam yüzölçümü 885.100 hektar olup bunun % 37’ si tarım arazileri, % 22’sini çayır mera arazileri oluşturmaktadır.İlimizin 327.058 ha’ lık toplam tarım arazisinin 232.794 ha’ lık (% 71'i) kısmı sulanabilir özellikte olmasına karşın sulanabilir alanın 109.552 ha’sı (%47'si) sulanmakta olup,123.242 ha (%53) alan teknik ve ekonomik olarak sulamaya elverişli olduğu halde su yetersizliği nedeniyle sulanamamaktadır.


Tarımsal Üretim

Karaman, tahıl ve bakliyat üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Bölgede önemli miktarlarda buğday, arpa, mısır, şeker pancarı gibi ürünlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karaman 2021 yılında 27.724 ton kuru fasulye üretimi ile Türkiye’de 5. Sıradadır. Birçok üretimde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Karaman nohut üretiminde 5., malt arpa üretiminde 2., taze soğan ve taze sarımsakta 5. havuç üretiminde 7., armut üretiminde 6., mısır (dane)de 5., durum buğdayında 8., kurutmalık çekirdekli üzümde 6., şeker pancarı üretiminde 10. sıradadır.

Meyve üretimi bakımından ve özellikle elma üretimiyle bir meyve üretim merkezi konumundadır. Elma Karaman'ın en önemli tarım ürünlerinden biridir. Karaman elma üretiminde her yıl iklim koşullarına göre sıralaması değişmekle birlikte ilk 3 il arasındadır. Benzer şekilde sertifikalı elma ağacı sayısı ile Türkiye'de ilk sırada bulunmaktadır.

Karaman İlinde güçlü bir şekilde var olan tarım sektörü; bölgede gıda sektörünü, gıda makine ve zirai makine sektörlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

İlimizde büyük kapasitede bir adet meyve suyu işleme tesisi bulunmaktadır. Bölgede meyvecilik sektörünün yaygın olmasının ve narenciye gibi meyvelerin yetiştiği bölgelere komşu olması nedeniyle yeni meyve suyu işleme tesislerinin açılabileceği ön görülmektedir.

Hayvancılık

Arazisinin %21’i mera ve çayırlık alanlardan oluşan Karaman’da hayvancılık önemli bir sektördür. Düz ovalarda daha çok büyükbaş hayvancılık yapılırken dağlık bölgelerde küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bölgede 3 tanesi büyük kapasiteli toplamda 15 adet süt ve süt ürünleri tesisi mevcuttur. 

2021 yılı TÜİK verilerine göre Karaman'da hayvan varlığı ve bal üretimi aşağıdaki şekildedir:

 HAYVAN VARLIĞI ve BAL ÜRETİMİ

    ADET

 Büyükbaş Hayvan Toplamı   

     67.174

 Küçükbaş Hayvan Toplamı  

     821.740

 Yumurta Tavuğu Sayısı

     1.276.165

 Bal Üretimi - Ton

    301

Karaman'da tarım sektörü hakkında daha çok bilgi edinmek için aşağıdaki dökümanlardan yararlanabilirsiniz.

TR52 Bölgesinde Bitkisel Üretim Raporu (2020)
Buzağı Sağlığı ve Yetiştiriciliği (2020)
Buzağı Sağlığı ve Yetiştiriciliği El Kitabı (2020)
Karaman’da Elma Yetiştiriciliği ve Yerel Elma Çeşitleri (2018)
Karaman İlinde Ekşikara Üzüm Çeşidi (2018)
Tarım ve Hayvancılık Yatırımcı Rehberi 1 (2018)
Tarım ve Hayvancılık Yatırımcı Rehberi 2 (2018)
Konya - Karaman Bölgesi Havuç Raporu (2017)
Arıcılık Üretici Rehberi (2016)
Badem Üretici Rehberi (2016)
Ceviz Üretici Rehberi (2016)
Çilek Üretici Rehberi (2016)
Elma Üretici Rehberi (2016)
Kanatlı Hayvancılık Üretici Rehberi (2016)
Kiraz Üretici Rehberi (2016)
Küçükbaş Hayvancılık Üretici Rehberi (2016)
Organik Tarım Üretici Rehberi (2016)
Örtü Altı Sebzecilik Üretici Rehberi (2016)
Tıbbi Aromatik Üretici Rehberi (2016)
Üzüm Üretici Rehberi (2016)
Karaman Elma Sektör Raporu (2015)
Küçükbaş Hayvancılık Sektör Raporu -MEVKA (2015)
Konya-Karaman Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi (2014)
Bölgemizde Tarımsal Dış Ticaret Analizi (2014)
Bölgemizde Tarım Alanlarında Verim Değeri (2014)
Karaman Elma Üreticilerinin İhracat Sorunları ve Çözüm Önerileri (2012)
Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım