Coğrafi Yapı ve Ulaşım

Karaman 37.11 kuzey enlemleri, 33.15 doğu boylamları arasında İç Anadolu bölgesinin güneyinde yer alır. Kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin doğusunda Ereğli, güneydoğusunda Silifke, batısında Antalya yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1033 metredir. Yüzölçümü 8869 km2’dir. Yüzölçümü bakımından Türkiye genelinde 34. sıradadır. Merkez ilçe nüfusu bakımından ise 35 ilden büyüktür. Karaman'ın merkez ilçe dahil 6 ilçesi vardır. Bunlar: Merkez İlçe, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve Sarıveliler'dir.

İklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Son yılların yağış ortalaması 350 mm’dir. Karaman genelde ova görünümündedir. Ova merkez ilçenin kuzeyindedir. Ovanın yüzölçümü 1400 km2’dir. Ovanın doğu ve güney bölümü alüvyonlu toprakla batı ve kuzey batı bölümü kolüvyal toprakla kaplıdır.

Son yıllarda yapılan gölet ve sulama kanalları ile tarıma daha bir canlılık gelmiştir. Ovada kuru tarım yapılan bölümlerde tahıl türleri, sulu tarım yapılan bölümlerde ise sanayi bitkileri yetiştirilir.

Anadolu’da medeniyetin gelişim safhalarında Karaman bulunduğu yer itibarıyla önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi geçit yeri olmuştur.

Dağlar-Platolar-Ovalar

Karaman il sınırları içeresinde bulunan arazinin üçte ikisi dağlıktır. İlin en yüksek dağı, Sarıveliler ilçesinde bulunan, Orta Toroslardaki Yunt Dağı'dır ve yüksekliği 3227 metredir. Ayrıca, il merkezinin 20 Km kuzeyinde bulunan Karadağ, 2271 metre yüksekliğindedir. Sönmüş bir volkanik dağdır.

İl merkezi ovada kurulmuştur. Hemen güneyinde Torosların uzantıları yer alır. Mut yönünden Akdeniz’e, merkez Toroslar üzerinde, önemli bir geçit olan Sertavul Geçidi, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerden biridir. Daha güneyde ve görkemli Orta Toroslar’ın üzerinde, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçeleri yer almaktadır. Bu bölgede yer alan Göksu Nehri'nin iki ana kolu, Orta Toroslarla birleşerek, dik ve derin uçurumlu Taşeli (Klikya) platosunu oluşturmaktadır.

Kazımkarabekir ilçesinden güneye inildiğinde, yine Toroslara ulaşılır. Buranın en yüksek dağı Hacıbaba Dağı ile, doğusunda yer alan Musa, Yülek ve Çavdarlı tepeleri, daha güneyde, Torslara dahil Geyik ve Bolkar Dağları'na ulaşılır.

Ayrancı ilçesini kuşatan dağlar; Bolkar, Bozoğlan, Musa, Meke ve Çakırdağ’dır. Toroslara dahil bu dağların arasındaki "Tarihi Mara Yolu’ndan Mersin iline ulaşma olanağı mevcuttur.

Karaman etrafında bulunan dağların ve Karadağ çevresinde, ovada yer alan iç denizin kıyı kesimlerinde, falezlere rastlanmaktadır. Bu falezlerin (Taraça, Seki) diklikleri 1 ile 10 m. arasında değişmektedir. 900-995-1010 m. yükseltilerde yer almaktadırlar. Jeolojik devirlerde bu falezler, Karaman-Konya-Ereğli havzasındaki iç denizin seviye değişmelerine bağlı olarak meydana gelmiştir.

Bu havzada yer alan Karadağ, andezit ve dazit intifalarından meydana gelmiş; intifalar, bazaltik lavların çıkışı ile son şeklini almıştır. Karadağ, esas itibariyle büyük bir koni görünümündeyse de, aslında üç koninin birbirleri ile kaynaşmasından meydana gelmiştir. Bu üç koni, Karadağ'ın en yüksek noktası Mihaliç Tepe (2271 m.); bunun kuzeyindeki, Baştepe ve doğusundaki Kızıltepe konileridir. Baştepe'nin üzerinde, çapı 150 m. olan bir krater bulunmaktadır.   

Karadağ'da yeralan kraterlerin en büyüğü, büyük bir kısmı tahrip olan Mihaliç konisi üzerindedir. Bu kraterin uzun ekseni 500 m. ve genişliği 600 m.dir. Bu konilerin yaşları da aynı değildir. En yenisi Baştepe konisidir. Zira, çok daha yüksek Mihaliç tepe konisinin zararına, onu kısmen parçalayarak çıkmıştır. Bölgede bulunan diğer volkanik koniler ise trakit, andezit tüfleri ve hematit cinsi tüflerden oluşmuştur.

Karaman ilinin iki önemli ovası bulunmaktadır. İl merkezinden Konya ve Ereğli'ye doğru deniz seviyesinden 1000-1050 m. yükseklikte verimli "Karaman Ovası" yer almaktadır. Alanı 600 km olan ovada, tarıma engel olmayacak şekilde hafif dalgalanmalar ve insan eliyle oluşturulmuş hüyükler bulunmaktadır. Diğer bir ova "Ayrancı Ovasıdır. Ovanın genişliği 375 km; deniz seviyesinde yüksekliği ise 1010 - 1026 m.’dir.

Jeolojik Konumu

Jeolojik olarak Karaman, sağlam bir arazi yapısına sahiptir. İl deprem riski bakımından en düşük bölgede yer almaktadır.

Ulaşım

Karaman, ülkemizin İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, Konya-Mersin-Antalya illeri arasında bulunan önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir. İç Anadolu Bölgesi’nin Akdeniz’ e geçiş noktasıdır.

Konya Havaalanı kente en yakın havaalanı olup, ondan sonra Antalya, Nevşehir, Adana ve Ankara illerinde bulunan havaalanları gelmektedir.

Karaman Mersin Limanı’na 233 km. mesafededir.

Karayolu ile 1 saat mesafedeki Konya Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 1 saatte ulaşılmaktadır.

Şehirlerarası otobüs terminali kent merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktadır.Terminale belediye otobüsleri, dolmuş ve özel taksiler ile ulaşım imkanı mevcuttur.

Yüksek Hızlı Tren

Konya ve Karaman arasındaki hızlı tren yolcu taşımacılığına başlanmıştır. Hızlı tren ile seyahat süreleri kısalmıştır.Konya ve Karaman arasındaki mesafe 1 saat 15 dk’dan yaklaşık 45 dk’ya düşmüştür. Karaman-Ankara arasındaki mesafe yaklaşık 2,5 saat; Karaman-İstanbul arası mesafe yaklaşık 5 saattir. Karaman-Mersin arası seyahat süresini kısaltacak olan Karaman - Mersin hızlı tren inşaatı devam etmektedir.

Modern Karayolları

Karaman-Konya-Ankara / Karaman-Mersin / Karaman-Antalya / Karaman-Ereğli-Adana karayolları çift şeritli olarak tamamlanmıştır. Şehre karayolları ile ulaşım son derece kolay durumdadır. Karaman karayolları ve demiryolu sayesinde Türkiye’nin en büyük limanı Mersin Limanı’na 2 saat mesafededir.

Karaman çevresi büyük metropollerle çevrili fakat kendisi orta küçük ölçekli yaşaması kolay huzurlu bir şehirdir.

Kara ve demiryolu ile 3 saat içinde 15 milyon kişiye ulaşabilme imkanı...

Türkiye'nin en çok nüfusuna sahip ilk 10 ilinden 6'sının merkezinde...

Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024