Ayrancı

Ayrancı, 37°36’ Kuzey enlemi ile 33°68’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 45 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.135 metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya ili Karapınar ilçesi, güneyinde Mersin ili, batısında Karaman ve doğusunda Konya ili Ereğli ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 2.432,1 km²’dir.

Ayrancı ilçesi toplam nüfusu 2022 yılında 7.608 olmuştur.

İlçedeki ekonomik yapı daha çok tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bununla birlikte son yıllarda madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde bir hareketlilik gözlemlenmektedir.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması 2022 yılında güncellenmiştir. Çalışma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Ayrancı ilçemiz, ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında 773. sırada yer almıştır. Bu değer ile ilimizde bulunan merkez ilçe dahil 6 ilçe arasında 6.sıradadır. Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik kademe sıralamasında 5. gruptadır.

Ayrancı İlçe Raporu
Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024