Gıda

Türkiye, ülkedeki çalışan nüfusunun yaklaşık %20’sine istihdam sağlayan ve ülke GSYİH’sinin % 6,1’ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahiptir. Sektörün GSYİH’ye olan mali katkısı son 15 yılda %40 artış göstererek 52,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Sektörü güçlü kılan özellikler arasında, ülkenin genç nüfusuyla ilintili olan pazar büyüklüğü, dinamik özel sektör ekonomisi, güçlü turizm geliri ve elverişli iklim koşulları yer almaktadır.

Bereketli topraklara sahip Karaman’da sanayi, daha çok tarıma dayalı olarak gelişmiştir. İmalat-gıda sanayisinin alt grubu olan bisküvi ve bulgur sanayisinde Karaman, ülke üretiminde önemli bir yer kaplar. Türkiye bisküvi üretiminin yaklaşık üçte biri, bulgur üretiminin ise %20’si Karaman’dan karşılanmaktadır.

Gıda İmalat Sanayi, ambalaj, hammade, makine gibi çeşitli sektörleri de tetiklemiş ve Karaman tamamiyle kendisine yetebilen, dış ticaret fazlası veren bir Gıda Şehri konumuna gelmiştir.

Türkiye'de elma üretiminde 3. olan Karaman'da yıllık 20.000 ton üretim kapasiteli büyük çaplı bir meyve suyu işleme tesisi bulunmaktadır. Hızla artan elma ağacı sayısına paralel bir şekilde gelişen meyvecilik ile beraber meyve işleme tesislerinin de artacağı ön görülmektedir. 

Durum Buğdayı üretiminde oldukça iyi noktada bulunan Karaman, bulgur ve makarna üretiminde de söz sahibi bir şehirdir. İlimizde üçü büyük çaplı olmak üzere 15 süt ve süt ürünlerine yönelik işleme tesisi bulunmaktadır. Gıda sanayisindeki tüm bu sektörler Karaman'ın Gıda Şehri niteliğine katkıda bulunmaktadır. Karaman ilinde bulunan tarıma dayalı gıda sanayi işletmeleri 341 adettir. Bu işletmelerin çok önemli bir bölümü tahıl, un ve unlu mamüller üreten işletmelerdir.

Bisküvi,Çikolata ve Şekerli Mamüller Sektörü

1960'lı yılların sonunda küçük atölyelerde başlayan bisküvi üretimi, zamanla Karaman'ın en önemli sanayi ürünlerinden biri haline gelmiştir. Sektörün her geçen yıl yapılan yatırımlarla büyüdüğü Karaman’da, bugün modern fabrikalarda 400 çeşit bisküvi, çikolata, gofret ve kek üretilmektedir.

Karaman, bisküvi, çikolata, kek, gofret gibi unlu ve şekerli gıda üretiminde yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen merkezlerinden biri durumuna gelmiştir. Sektördeki firmalarımız her sene uluslararası sahada kalite ödülü almaktadır.

Karaman’da Bisküvi, çikolata, şekerleme kakaolu ve benzeri ürünler üretimi alanında 20 civarında firma bulunmaktadır. Bu firmaların ana üretim ürünleri, bisküvi, kek,gofret, çikolatalı mamül, şekerleme gibi ürünlerdir. Bu firmalar Karaman’dan ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok farklı gümrüğünden ihracat gerçekleştirmektedir. Farklı lokasyonlardan gümrük yapılmasına rağmen Karaman “Fırın Ürünleri” ihracatında yaklaşık %20 pay ile Türkiye'de ilk 3 il arasında, “Kakao,Çikolata ve Şekerleme” ihracatında ise yaklaşık %5’lik pay ile ilk 5 il arasındadır..

Bulgur ve Bakliyat Sektörü

Binlerce yıl evlerde üretilen bulgur geçtiğimiz yüzyılın başında askeriyenin ihtiyacını karşılamak üzere Karaman’da kurulan fabrika ile ilk defa fabrikasyon olarak üretilmiştir. Bu tarihten sonra bulgur üreten fabrikaların sayısı her geçen gün artmıştır. Anadolu’da birçok ilde bulgur üretimi yapılmakla birlikte üretim yapılan başlıca iller Karaman, Gaziantep ve Çorum’dur. Karaman bulgur sektöründe lider konumda bulunmaktadır. Türkiye bulgur ihtiyacının önemli bir kısmı Karaman’da üretilmektedir. Karaman ilinde "Bulgur” üretimi yapan 6,  “Hububat, Bakliyat” üretimi yapan 2 firma bulunmaktadır. İldeki üretim kapasitesi içerisinde ciddi bir bulgur üretimi gerçekleştirildiği ve Türkiye bulgur üretim kapasitesinin %20'lik kısmının ilde bulunduğu söylenebilir. Karaman’da üretilen bulgur özellikle kalite ve üretim metodunun getirisi olarak dış pazarlarda yoğun talep görmektedir. Türkiye’de ihraç edilen bulgurun yaklaşık %80’i Karaman’da üretilmektedir.

Karaman'da gıda sektörü hakkında daha çok bilgi edinmek için aşağıdaki dökümanlardan yararlanabilirsiniz.

Karaman İli Pektin Üretim Tesisi Ön Fizibilite Çalışması (2021)
Karaman İli Dondurulmuş Gıda Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu (2021)
Karaman Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu (2021)
Sirke Üretim Tesisi (Elma-Üzüm) Ön Fizibilite Çalışması (2020)
Karaman Bisküvi, Şekerli Mamuller, Çikolata, Kakao Ve Kakao Müstahzarları Sektör Raporu (2018)
Konya-Karaman Bölgesi Coğrafi İşaretler (2016)
Süt Ürünleri Sektör Raporu (2015)
Helal Belgelendirme Gerekliliği (2014)
Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım