Karaman

 

Tarih
+

İç Anadolu’nun güneyinde yer alan Karaman tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlin tam olarak ne zaman kurulduğuna ilişkin net bulgular olmamakla birlikte yapılan kazılar M.Ö. 8000 yıllarında ilin önemli bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koymuştur.

Hititler döneminde önemli bir askeri ve ticaret merkezi olan kent daha sonra Frigya, Lidya ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Bizans döneminde Hıristiyanlığın merkezlerinden biri olan Karaman’a Larenda adı verilmiş ve bu dönemde birçok kilise, manastır ve şapel inşa edilmiştir. Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile birlikte kent, 1165 yılında Selçuklu Devleti himayesine girmiş ve Larende adını almıştır.

Anadolu Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat, devletin Akdeniz kıyılarını güvenlik altına almak için Türkmenlerin Avşar boyundan olan Karamanoğullarını Karaman, Ermenek, Mut, Gülnar, Silifke, Anamur, Mersin ve Antalya bölgelerine yerleştirmiştir. Nur-i Sufi'nin oğlu Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında güç sahibi olmuş, bunun üzerine Alaaddin Keykubat tarafından bölgenin beyi olarak atanmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenilmesiyle bütün Anadolu’da Moğol egemenliği başlamıştır. Bunun üzerine Kerimeddin Karaman Bey, 1256 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve Karamanoğulları Beyliği’ni kurmuştur. Moğol istilasına son vermek ve Anadolu’daki karışıklıkları gidermek için Moğollarla birçok savaş yapılmış ve 1277’de Konya’daki Moğol egemenliği yıkılarak Konya, Beyliğe katılmıştır. Aynı yılın Mayıs ayında Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı bir fermanda “Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya” diyerek Türkçeden başka konuşulan ve yazılan dilleri yasaklamış, böylece tarihte Türkçenin resmi dil olarak kullanıldığı ilk devlet Karamanoğulları Beyliği olmuştur.

Bu dönemde Anadolu’daki en güçlü Beylik olan Karamanoğulları Konya, Karaman, Sivas, Kayseri, Niğde, Adana, Antalya, Isparta gibi kentlere hâkim olmuş ve topraklarını Akdeniz’e kadar genişletmiştir. İl bu süreçte bir kültür ve sanat merkezi olup, en parlak dönemini yaşamış ve Anadolu’nun diğer güçlü Beyliği Osmanoğulları ile yaklaşık 150 yıl savaşmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti’nin himayesi giren Karaman, Osmanlı döneminde ilk olarak Konya vilayetine bağlı bir sancak merkezi olmuş, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilçe merkezi haline getirilmiştir.

Dünya Savaşı’nda işgale uğramayan kentler arasında yer alan Karaman’ın, Cumhuriyet’in ilanından sonra Konya iline bağlanarak Larande olan adı Karaman olarak değiştirilmiş ve kent 15 Haziran 1989 yılında Türkiye’nin 70. İli olmuştur.

Coğrafi Yapı ve Ulaşım
+

Karaman 37.11 kuzey enlemleri, 33.15 doğu boylamları arasında İç Anadolu bölgesinin güneyinde yer alır. Kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin doğusunda Ereğli, güneydoğusunda Silifke, batısında Antalya yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1033 metredir. Yüzölçümü 8869 km2’dir. Yüzölçümü bakımından Türkiye genelinde 34. merkez ilçe nüfusu bakımından 27 ilden büyüktür. Karaman'ın merkez ilçe dahil 6 ilçesi vardır. Bunlar: Merkez İlçe, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve Sarıveliler'dir.

İklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Son yılların yağış ortalaması 350 mm’dir. Karaman genelde ova görünümündedir. Ova merkez ilçenin kuzeyindedir. Ovanın yüzölçümü 1400 km2’dir. Ovanın doğu ve güney bölümü alüvyonlu toprakla batı ve kuzey batı bölümü kolüvyal toprakla kaplıdır.

Son yıllarda yapılan gölet ve sulama kanalları ile tarıma daha bir canlılık gelmiştir. Ovada kuru tarım yapılan bölümlerde tahıl türleri, sulu tarım yapılan bölümlerde ise sanayi bitkileri yetiştirilir.

Anadolu’da medeniyetin gelişim safhalarında Karaman bulunduğu yer itibarıyla önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi geçit yeri olmuştur.

Hititler bütün komşularıyla münasebetlerinde Konya-Karaman yolunu takip etmişler. İranlılar ise Yunanistan’a olan seferlerinde ve İskender seferinde Karaman ovasından geçerek Suriye’ye ulaşmışlardır. Seferlerin buradan yapılmış olmasının sebebi Karaman’da bu devirde mümbit bir arazi ve gelişmiş bir tarım hayatının bulunmasıdır.

Dağlar-Platolar-Ovalar

Karaman il sınırları içeresinde bulunan arazinin üçte ikisi dağlıktır. İlin en yüksek dağı, Sarıveliler ilçesinde bulunan, Orta Toroslardaki Yunt Dağı'dır ve yüksekliği 3227 metredir. Ayrıca, il merkezinin 20 Km kuzeyinde bulunan Karadağ, 2271 metre yüksekliğindedir. Sönmüş bir volkanik dağdır.

İl merkezi ovada kurulmuştur. Hemen güneyinde Torosların uzantıları yer alır. Mut yönünden Akdeniz’e, merkez Toroslar üzerinde, önemli bir geçit olan Sertavul Geçidi, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerden biridir. Daha güneyde ve görkemli Orta Toroslar’ın üzerinde, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçeleri yer almaktadır. Bu bölgede yer alan Göksu Nehri'nin iki ana kolu, Orta Toroslarla birleşerek, dik ve derin uçurumlu Taşeli (Klikya) platosunu oluşturmaktadır.

Kazımkarabekir ilçesinden güneye inildiğinde, yine Toroslara ulaşılır. Buranın en yüksek dağı Hacıbaba Dağı ile, doğusunda yer alan Musa, Yülek ve Çavdarlı tepeleri, daha güneyde, Torslara dahil Geyik ve Bolkar Dağları'na ulaşılır.

Ayrancı ilçesini kuşatan dağlar; Bolkar, Bozoğlan, Musa, Meke ve Çakırdağ’dır. Toroslara dahil bu dağların arasındaki "Tarihi Mara Yolu’ndan Mersin iline ulaşma olanağı mevcuttur.

Karaman etrafında bulunan dağların ve Karadağ çevresinde, ovada yer alan iç denizin kıyı kesimlerinde, falezlere rastlanmaktadır. Bu falezlerin (Taraça, Seki) diklikleri 1 ile 10 m. arasında değişmektedir. 900-995-1010 m. yükseltilerde yer almaktadırlar. Jeolojik devirlerde bu falezler, Karaman-Konya-Ereğli havzasındaki iç denizin seviye değişmelerine bağlı olarak meydana gelmiştir.

Bu havzada yer alan Karadağ, andezit ve dazit intifalarından meydana gelmiş; intifalar, bazaltik lavların çıkışı ile son şeklini almıştır. Karadağ, esas itibariyle büyük bir koni görünümündeyse de, aslında üç koninin birbirleri ile kaynaşmasından meydana gelmiştir. Bu üç koni, Karadağ'ın en yüksek noktası Mihaliç Tepe (2271 m.); bunun kuzeyindeki, Baştepe ve doğusundaki Kızıltepe konileridir. Baştepe'nin üzerinde, çapı 150 m. olan bir krater bulunmaktadır.   

Karadağ'da yeralan kraterlerin en büyüğü, büyük bir kısmı tahrip olan Mihaliç konisi üzerindedir. Bu kraterin uzun ekseni 500 m. ve genişliği 600 m.dir. Bu konilerin yaşları da aynı değildir. En yenisi Baştepe konisidir. Zira, çok daha yüksek Mihaliç tepe konisinin zararına, onu kısmen parçalayarak çıkmıştır. Bölgede bulunan diğer volkanik koniler ise trakit, andezit tüfleri ve hematit cinsi tüflerden oluşmuştur.

Karaman ilinin iki önemli ovası bulunmaktadır. İl merkezinden Konya ve Ereğli'ye doğru deniz seviyesinden 1000-1050 m. yükseklikte verimli "Karaman Ovası" yer almaktadır. Alanı 600 km olan ovada, tarıma engel olmayacak şekilde hafif dalgalanmalar ve insan eliyle oluşturulmuş hüyükler bulunmaktadır. Diğer bir ova "Ayrancı Ovasıdır. Ovanın genişliği 375 km; deniz seviyesinde yüksekliği ise 1010 - 1026 m.’dir.

Jeolojik Konumu

Jeolojik olarak Karaman, sağlam bir arazi yapısına sahip olup, 5.Derece deprem kuşağında bulunmaktadır. İl deprem riski bakımından en az riskli bölgede yer almaktadır.

Ulaşım

Karaman, ülkemizin İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, Konya-Mersin-Antalya illeri arasında bulunan önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir. İç Anadolu Bölgesi’nin Akdeniz’ e geçiş noktasıdır.

Konya, Antalya ve Ankara Havaalanları kente en yakın havaalanlarıdır.

Karaman Mersin Limanı’ na 233 km. mesafededir.

Karayolu ile 1 saat mesafedeki Konya Havalimanı’ ndan Uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı’na 1 saatte ulaşılmaktadır.

Otobüs terminali kent merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktadır.Terminale belediye otobüsleri, dolmuş ve özel taksiler ile ulaşım imkanı mevcuttur.

Yüksek Hızlı Tren

Konya ve Karaman arasındaki hızlı tren inşaatı tamamlanmıştır. Yolcu taşımacılığına başlanmıştır. Konya ve Karaman arasındaki mesafe 1 saat 15 dk’dan 40 dk’ya düşecektir.Yüksek hızlı tren ile seyahat süreleri kısalmıştır. Karaman-Ankara arası 2,5 saat; Karaman-İstanbul arası 5,5 saat. Karaman Mersin arası seyahat süresini kısaltacak olan Karaman - Mersin hızlı tren inşaatı devam etmektedir.

Karaman Havalimanı

Karaman Havaalanı ulusal yatırım programına alınmıştır. Sudurağı beldesi mevkiine yapılacak olan yeni havaalanı Karaman il merkezine yaklaşık 20 km, Konya’nın Ereğli ilçe merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta olacaktır. Karaman havaalanı 378 bin hektar alan üzerinde kurulacaktır.

Modern Karayolları

Karaman-Konya-Ankara / Karaman-Mersin / Karaman-Antalya / Karaman-Ereğli-Adana karayolları çift şeritli olarak tamamlanmıştır. Şehre karayolları ile ulaşım son derece kolay durumdadır. Karaman karayolları ve demiryolu sayesinde Türkiye’nin en büyük limanı Mersin Limanı’na 2 saat mesafededir.

Karaman çevresi büyük metropollerle çevrili fakat kendisi orta küçük ölçekli yaşaması kolay huzurlu bir şehirdir.

Kara ve demiryolu ile 3 saat içinde 15 milyon kişiye ulaşabilme imkanı...

Türkiye'nin en çok nüfusuna sahip ilk 10 ilinden 6'sının merkezinde...

Demografi
+

2021 yılı verilerine göre Karaman ili toplam nüfusu 258.838 olup bu nüfusun 61.836'sı Karaman'ın kasaba veya köylerinde yaşamaktadır. Karaman merkez nüfusu ise 203.830 kişidir. Karaman nüfusunun yaklaşık %52'si 35 yaş altı genç nüfustur.

NÜFUS

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Karaman’ın nüfusu 258.838 kişi olup 84.680.273 olan Türkiye nüfusunun %0,3’ünü oluşturmaktadır. İller bazında kıyaslama yapıldığında Karaman nüfus bakımından Türkiye’de 67.sıradadır. Karaman'da kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 30’dur. Karaman'da 2021 yılı nüfus artışı hızı %1,54'tür.

İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ

İlçeler 2020 2021 Köy Şehir Şehir İkamet Oranı Nüfus Artış Hızı Alan (km2) Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)
Ayrancı 7.946 7.859 5.478 2.381 30,30% -1,09% 2.245 4
Başyayla 3.608 3.508 1.577 1.931 55,05% -2,77% 141 25
Ermenek 28.417 27.843 16.402 11.441 41,09% -2,02% 1.242 22
Kazımkarabekir 3.956 4.404 1.107 3.297 74,86% 11,32% 423 10
Karaman Merkez 199.482 203.830 31.147 172.683 84,72% 2,18% 4.036 51
Sarıveliler 11.510 11.394 6.125 5.269 46,24% -1,01% 590 19
Toplam  254.919 258.838 61.836 197.002 76,11% 1,54% 8.677 30

Kaynak:TUİK 2021 (*Hesaplamalar Karaman YDO tarafından yapılmıştır.)

Karaman il geneli ve bağlı ilçelerin 2020/2021 yılı nüfus göstergeleri incelendiğinde, ilin geneli göz önüne alındığında nüfusun arttığı (%1,54) görülmektedir. İlçeler bazında Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde nüfusun düşüş gösterdiği; Kazımkarabekir ve Karaman Merkez ilçede arttığı görülmektedir.  Ayrıca Karaman Merkez ilçe, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde daha fazla nüfus yoğunluğu bulunmaktadır. Başka bir önemli göstergede Ayrancı ve Ermenek ilçelerinde köy ve kasabalarda ikamet etme oranının yüksek olmasıdır.

Genç Nüfus – Potansiyel İşgücü

Karaman ilinin genç nüfusu diyebileceğimiz 35 yaş altı grup toplam nüfusun %52'sine karşılık gelmektedir. 35 altı toplam nüfus 134.458 kişidir.

Karaman nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,31'ini oluşturmaktadır. Karaman nüfusunun % 21’i 0-14 yaş grubunda, % 11,4’ü ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,85 'ini oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun % 22,4'ü 0-14 yaş grubunda, % 9,7’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

TÜİK İllerde Yaşam Endeksi Çalışması

İllerde Yaşam Endeksi çalışması TÜİK tarafından ilk defa 2016 yılında yayımlanmıştır.  İllerde Yaşam Endeksi çalışması, birey yaşamı üzerinde büyük etkisi olan konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam, yaşam memnuniyeti boyutları altında toplam 41 göstergeyi kapsamaktadır. Bu çalışmada Karaman 81 il arasında 25. olmuştur.

Eğitim
+

İlimizde devlet üniversitesi olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bulunmaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 22 Uygulama ve Araştırma Merkezinde 17.305 öğrenci ve 1.164 akademik ve idari personeli ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir. Üniversiteden kuruluşundan bu yana 14.103 ön lisans, 13.483 lisans, 630 yüksek lisans ve 15 doktora öğrencisi olmak üzere 28.231 öğrenci mezun olmuştur.

Üniversite, bölgede öne çıkan Gıda-Tarım ve Enerji sektörleri için yetişmiş mühendis ve teknik eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 bin civarında öğrencisi, lisans, önlisans ve lisansüstü 200'e yakın program sayısıyla ülkemizin önemli kurumları arasında yer almaktadır. Geniş yerleşkesinde uluslararası standartlarda laboratuvarları ve konferans salonları, sosyal ve sportif tesisleri, özellikle Türk dili, gıda ve tarım ile enerji alanında Türk yükseköğrenimine önemli katkılar sunmayı amaçlamaktadır. 

Karaman’da 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi itibari ile 261 ( 230 resmi, 31 özel ) okul bulunmaktadır. Ayrıca resmi, özel ve açık öğretim kurumlarında toplam 52.391 öğrenci eğitim görmektedir. Karaman mesleki ve teknik öğretimde de önemli bir yere sahip olup,  20  okulda  4.247 öğrenci  İl’de öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim almaktadır. Özellikle meslek liselerinde gıda bölümleri açılmıştır. Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.İngilizce eğitim veren Anadolu Liseleri ve özel kolejler de ilimizin eğitim hayatına katkı sunmaktadır.

2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminde Karaman’da 28 resmi, 11 özel olmak üzere toplam 39 okul öncesi eğitim kurumu bulunmaktadır.

Okullaşma Oranları

Karaman’da 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminde okullaşma oranları: Okul öncesi eğitimde (5 yaş) ; %80,81 iken ilköğretimde  % 97,08’dir.

Karaman’da 8 adet yaygın eğitim merkezi faaliyet göstermektedir.

Karaman ili, temel eğitim açısından %98,01 ’lik bir okuryazar oranına sahiptir. Türkiye’de ise bu oran 97,24’tür. Karaman’da,  okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

TÜİK verilerine göre 2019–2020 döneminde Karaman' da İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14, Ortaokulda 14, Ortaöğretimde 11' dir. Türkiye' de ise İlkokulda 17, Ortaokulda 15, Ortaöğretimde ise 11’ dir.

2019-2020 yılında Ortaöğretim net okullaşma oranları Karaman'da %92.70’ dir.

Ekonomi
+

İç Anadolu Bölgesinin Akdeniz’e açılan kapısı konumunda olan Karaman, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Karaman’ın tarihi ipek yollarının üzerinde bulunması ve mevcut ekonomik potansiyeli ticari hayatının daima canlı kalmasına neden olmuştur. Karaman, tarıma elverişli arazileri ile zengin tarımsal ve hayvansal üretime dayalı gıda imalat sanayinin merkezi durumundadır. Karaman’da çok sayıda işgücü istihdam eden modern sanayi tesisleri bulunmaktadır. Karaman bisküvi ve çikolata sanayisinde, ülke üretiminde önemli bir yer kaplamaktadır. Türkiye bisküvi üretiminin % 35'i Karaman’da gerçekleştirilmektedir.

Karaman Bisküvi, çikolata, kek gofret, un, bulgur, makarna, meyve depolama ve işleme sanayii, ambalaj, tekstil, hayvansal ürünler endüstrisi, süt ve süt ürünleri ile tarım ve gıda makine endüstrisi, yem sanayi, orman ürünleri işleme ve maden çıkarma endüstrisinde etkili ve ülke ekonomisinde söz sahibi olan kuruluşlarıyla gelecek vaat eden şehirler arasındadır.

Karaman sanayisi ve 150’den fazla ülkeye ihracat yapan dış ticaret potansiyeli ile ülkemizin hedefleri doğrultusunda şehir büyüklüğü nispetinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bölgemizin önemli bir ekonomi koridoru olma yolculuğunda; Karaman’ın ihracata dayalı ekonomisinin, tarımsal altyapısının, köklü sanayi kültürünün, hız kesmeden devam eden yatırımlarının önemli katkıları bulunmaktadır.

Karaman’da 1 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulum süreci devam etmektedir. Benzer bir şekilde Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına ilişkin süreç devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2 milyon m2 alanın Serbest Bölge ilan edilmesi için gereken imar düzenleme çalışmaları, fizibilite etüdü, şirket kuruluşu ve diğer çalışmalar yapılmıştır. Süreç devam etmektedir.

Karaman sanayisinin Mersin Liman üzerinden uluslararası pazarlara demiryolu kombine taşıması ile açılmasına imkan sağlamak ve çevresindeki potansiyel yükün demiryoluyla taşınabilmesi, Karaman Organize Sanayi Bölgesi içerisine demiryolu erişimi sağlamak için Karaman ile Sudurağı Beldemiz arasında yeni bir istasyon ve Karaman OSB içerisinde OSB Yük Merkezi oluşturulması planlanmıştır. OSB yanında 700 bin m2 alan belirlenmiş, bu alanın 400 bin m2’si Yük Terminali olarak planlanmıştır.  İlgili demiryolu yük merkezinin süreci devam etmektedir.

Karaman’ın lojistik altyapısına yönelik olarak, Karaman Çevre Yolu, Karaman-Mut Yolu, Ermenek-Mut Yolu, Ayrancı-Erdemli Yolu projeleri devam etmektedir. Konya-Karaman arası demiryolu hızlı tren bağlantısı 200 km/sa hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hale getirilmiştir. Karaman - Ulukışla - Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapım Projesi de devam etmektedir. Karaman Havaalanı yatırım programına alınmıştır.

-2021 yılında Karaman  154 ülkeye 282 Milyon $ tutarında ihracat gerçekleştirmiştir.

-Karaman 2020 yılında kişi başına GSYH de 54.666 TL ile Türkiye’de 19. Sırada yer almaktadır.

-Karaman topraklarının %39’u tarım arazisi ve tarım arazilerinin %72’si sulanabilmektedir.

-Karaman’da sanayisi destekleyen buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, elma ve fasulye gibi ürünler yoğun olarak yetiştirilmektedir. Karaman 2021 yılında 15 farklı tarımsal üründe Türkiye’de ilk 5 il arasında yer almıştır.

-İlimiz sertifikalı elma ağaç sayısı bakımından ülkemizde 1. Sıradadır.

-Karaman, elma üretim miktarında ise sıralaması iklim koşullarına göre her yıl değişmekle birlikte Türkiye'de ilk 3 il arasındadır.

İstanbul Sanayi Odası İlk 500 ve İkinci 500 Araştırması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2021 İlk 500 firma arasında Karaman'dan 1 firma, 2020 İkinci 500 firma arasında Karaman'dan 3 firma yer alma başarısı göstermiştir.

Karaman Sanayi ve Ekonomi Analizi (2021)
Elma Hedef Pazar Araştırma Raporu (2021)
Karaman Dış Ticaret Analiz Raporu (2019)
Karaman Bisküvi, Şekerli Mamuller, Çikolata, Kakao ve Kakao Müstahzarları Sektör Raporu (2018)
Kültür ve Turizm
+

TÜRKÇE’NİN BAŞKENTİ

“Kapımız açıktır girene lokmamız helaldir yiyene” düsturunu şiar edinmiş bir coğrafya: KARAMAN

ALİMLER VE BÜYÜK İNSANLAR YETİŞTİREN BİR KENT

Bir şehri sevmek o şehrin zenginliklerini bilmekle, kültürünü iyi anlamakla ve o şehri iyi tanımakla mümkündür. Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin bir dönem yaşadığı ve annesi Mümine Hatun’un ebedi dinlenmeye vardığı şehirdir Karaman. Dünyaya ışık saçan, tüm insanlığa “Gelin Tanış Olalım” dizeleriyle haykıran sevgi ve barışın elçisi Hz. Yunus Emre’nin memleketi olan nadide bir kenttir burası. “Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmaya” diyen Karamanoğlu Mehmet Bey’ in, “Kapımız Açıktır Girene, Lokmamız Helaldir Yiyene” diyen İbrahim Bey’in şehridir Karaman. Dünya haritasını ilk defa çizen Türk Denizcisi Piri Reis’in memleketidir Karaman. Yakın tarihe geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk’ün ata yurdu, Kazım Karabekir Paşa’nın öz yurdudur Karaman. Tarihte Karamanoğulları Beyliği’ne yıllarca başkentlik yapmış, sokakları tarih kokan, topraklarında farklı medeniyetlerden izler barındıran kadim bir şehirdir Karaman.

Toros Dağlarının yamacında şiirlere konu olan elma bahçelerinin arasından ulaşıyorsunuz bu şirin, tarih kokan kentimize. Şehre geldiğinizde, farklı medeniyetlerin izlerinin şehrin sokaklarına olduğu gibi, kültürüne ve şehirde yaşayanlara da sindiğini hissediyorsunuz.

TARİHE YOLCULUK

Şehre hakim ufak bir tepede karşılıyor Karaman Kalesi sizleri. Rivayet edilen bir hikayeye göre Moğolların etrafını binlerce askerle kuşattığı kale, zamanın Karamanoğlu Bey’inin bir oyunu ile işgal edilmekten kurtarılmış. Askerler koyun postuna bürünerek, koyun sürüleri arasında Moğol ordusunun içine sızmış, böylelikle Moğol tehdidi savuşturulmuş. Bu olay neticesinde “Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu” sözü ortaya çıkmış. Kalenin içerisine girer girmez eskiden saray olarak kullanılan bir açık hava müzesi karşılayacaktır sizi. Kaleyi oluşturan kulelerden birine çıkarsanız iki dağ arasındaki Karaman’ın müthiş manzarasını göreceksiniz.

Kısa bir fayton gezisiyle, muhteşem bir taç kapıya sahip dünya mirasına örnek teşkil edecek Hatuniye Medresesine ulaşırsınız. Kim bilir? Belki de Molla Fenari, Zenbilli Ali Efendi gibi zamanın alimleri de geçmiştir bu kapıdan. Medresenin hemen yanında binlerce yıllık tarihi eserleri içerisinde barındıran Şehir Müzesi de yer almaktadır. Arkeolojik Teşhir Salonunda ayrıca Taşkale Manazan Mağaralarında bulunan herhangi bir mumyalama tekniği kullanılmadan günümüze kadar doğal olarak korunmuş 1000-1200 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen “Manazan Güzeli” olarak da adlandırılan bir mumya sergilenmektedir.

Küçük bir yürüyüş ile ulaşabileceğiniz Aktekke (Mader-i Mevlana) Camii, kent meydanı ile bütünleşmiş, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin annesi Mümine Hatunun da kabrinin bulunduğu, avlusundaki asırlık çınar ağacının heybetiyle yıllara meydan okumaktadır. Her yıl Nisan ayında Hz Mevlana’yı temsili olarak Konya’ya uğurlama etkinlikleri bu çınar ağacının altında yapılır.Aralık ayında ise Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) etkinlikleri yapılmaktadır.

Şehrin en işlek caddesinde keyifli bir zaman geçirebileceğiniz, Karaman’ı tanıyabileceğiniz tarihi bir mekanda Karaman Turizm Bilgi Merkezi hizmet vermekte. Karaman’ın tarihini, ekonomisini, doğa güzelliklerini, kültürel ve turizm değerlerini güncel teknoloji ve görsel içerikler ile harmanlayarak sunan mekan tarihe mal olmuş Karamanlı şahsiyetlerin balmumu heykelleri, bilgi kioskları, seyir dürbünleri, tematik haritalar, havadan, yürüyerek ve otobüsle gezi simülasyonları ile zenginleştirilmiştir.

Biraz ötede Karamanoğlu Beyliği Dönemi mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan ve ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin Türbesinin de bulunduğu Yunus Emre Cami bütünüyle sade mimarisiyle beklemektedir sizi. “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz” dizelerinin sahibi Büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre’nin duru Türkçe’sinin sıcak iklimi camide etrafınızı saracaktır. Caminin bahçesinde Anadolu’nun saf ve temiz Türkçesine tanıklık edebileceğiniz Yunus Emre’ye ait ufak bir şiir parkı da var.

Şehrin sit alanı ilan edilen Topucak mahallesinde bulunan tarihi Tartan Konağı geleneksel Türk evlerinin nadide örneklerinden birisi olarak karşınıza çıkmaktadır. Evde ahşap süslemeden daha ziyade kalem işi süslemeler dikkat çekmektedir. Konutun iç kısmında bitki tasvirleri, saat tasvirleri ve İstanbul tasvirleri bulunmaktadır. Tartan Konağı’nın hemen karşısında bir dönem cezaevi olarak da kullanılan Çeşmeli Kilise bütün heybetiyle sizi karşılayacaktır.

KARADAĞ: BİNBİR KİLİSE ve YILKI ATLARI

Şehrin 25 km kuzeyinde yer alan, doğa ve inanç turizmi potansiyeli ile yıldızı parlayan Karadağ sizleri tarihin derinliklerine götürürken aynı zamanda doğasıyla görsel bir şölen sunmakta. Aziz Paulus yolunun güzergâhlarından birini oluşturan sönmüş volkanik dağ birçok antik kalıntıya ev sahipliği yapmakta. Bu kalıntılar, yöre halkı arasında Binbir Kilise olarak bilinen, Madenşehir Öreni, Yukarı Ören ve Değle Öreni adıyla bilinen yerlerde yoğunluk göstermektedir. Ayrıca Hititler tarafından kutsal kabul edilmiş Karadağ’da Hititler’e ait hiyeroglif yazıtlar görülebilmektedir. Bölgede sayısı oldukça fazla kilise, kale, mezar anıtı, sivil ve askeri mekanlar ile antik bir Roma Havuzu bulunmaktadır. Binbir Kilise yapıları Hristiyanlığın Anadolu’daki en önemli inanç merkezlerinden birisidir. Sönmüş bir yanardağ olan Karadağ’ın krateri Ulu Çukur ve civarında görebileceğiniz Yılkı Atları tüm doğallığı ve asilliği ile yüzyıllardır burada özgürce yaşamaktadırlar.

DOĞAL TAHIL AMBARLARI

Yeşildere Taşkale köyleri arasında uzanan Yeşildere Vadisinin kuzeyinde, yüksek bir kaya kütlesine, tamamen insan eli ile oyulmuş 5 katlı Manazan Mağaraları, yapıldığı zamanın toplu meskenleridir. İçerisinde birçok hücre ve odanın bulunduğu mağara doğal yapısı nedeniyle organik maddeleri uzun süre muhafaza edebilmektedir.

Taşkale Köyünde yer alan Tahıl Ambarları Bizans döneminden başlayarak yakın tarihe kadar tamamen insan eli ile oyulmuş ve günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu ambarlarda buğday, arpa ve bakliyat gibi ürünler doğal olarak yıllarca bozulmadan muhafaza edilebilmekte. Ambarların yanında yer alan Taş Mescit’in ise başka bir örneği bulunmamaktadır. Taşkale’den, Türkiye’nin en uzun mağaralarından birisi olan İncesu Mağarasını görmeden ayrılmak olmaz. Farklı renklerde asırlardır oluşmuş sarkıtlar ve dikitler ile su damlalarının oluşturduğu havuzlar yeraltının gizli kalmış bu mekanında sizler için görsel bir şölene dönüşecek.

SARP KİLİKYA’NIN TAM KALBİ

Torosların nadide çam kokuları ve muhteşem manzaralar eşliğinde yaklaşık 1,5 saatlik bir sürüş keyfinden sonra kanyonları ve nehirleri ile resim gibi bir kent olan Ermenek ilçesine ulaşabilirsiniz. Ermenek Orta Torosların tam kalbinde bulunuyor. Sarp Kilikya’nın gizemli, dik ve aşılmaz dağları Ermenek’i her zaman eşsiz bir yer yapmıştır. Yüksek Torosların ortasında parlayan masmavi suların, antik kentlerin gösterişli Nekropollerinin, dipsiz mağaraların, tarihin en büyük aşklarına sebep olmuş sedir ormanlarının, endemik bitkilerin bölgeye kattığı büyüsüne direnemeyeceksiniz.

Karaman, içinde sayısız doğal, tarihi ve turistik güzellikler barındıran nadide bir kentimiz. Velhasıl Ünlü Karamanlı Şair Bekir Sıtkı Erdoğan’ın dizeleri ile Karaman yazıla yazıla bitmez.

Git, gör İmaret’i aman,

Kimler geçmiş zaman zaman…

Velhasıl şu Karaman,

Yazıla yazıla bitmez.

 

Karaman turizmine yönelik ilde yapılabilecek programlar, aktiviteler, parkurlar v.b. detaylar için tıklayınız.

Karaman tematik turizm haritası için tıklayınız.

Karaman Yemekleri
Karaman'ın Evleri (Sivil Mimari)
Türkçe'nin Başkenti Karaman
Karaman'ın Kiliseleri
Karaman'ın Medreseleri
Karaman'ın Mağaraları
Gödet Vadisi Saklı Cennet
Karaman'ın Kaleleri
Ermenek ve Turkuaz Baraj Gölü
Divle Tulum Peyniri
Roma Havuzu ve Askeri Tesisler
Geçmişten Günümüze Karaman ve Turizm
İlçeler
+

 

Ayrancı
+

Ayrancı, 37°36’ Kuzey enlemi ile 33°68’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 45 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.135 metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya ili Karapınar ilçesi, güneyinde Mersin ili, batısında Karaman ve doğusunda Konya ili Ereğli ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 2.432,1 km²’dir.

Ayrancı ilçesi toplam nüfusu 2021 yılında 7.859 olmuştur.

İlçedeki ekonomik yapı daha çok tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bununla birlikte son yıllarda madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde bir hareketlilik gözlemlenmektedir.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması 2022 yılında güncellenmiştir. Çalışma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Ayrancı ilçemiz, ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında 773. sırada yer almıştır. Bu değer ile ilimizde bulunan merkez ilçe dahil 6 ilçe arasında 6.sıradadır. Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik kademe sıralamasında 5. gruptadır.

Ayrancı İlçe Raporu
Başyayla
+

Başyayla ilçesi, 36°75’ Kuzey enlemi ile 32°68’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 180 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.400 metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya ili Taşkent ilçesi, güneyinde Ermenek, batısında Sarıveliler ve doğusunda yine Ermenek ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 228,99 km²’dir.

Başyayla ilçe toplam nüfusu 2021 yılında 3.508 olmuştur.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıranSosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması 2022 yılında güncellenmiştir. Çalışma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Başyayla ilçemiz, ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında 661. sırada yer almıştır. Bu değer ile ilimizde bulunan merkez ilçe dahil 6 ilçe arasında 4.sıradadır. Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik kademe sıralamasında 5. gruptadır.

Başyayla İlçe Raporu
Ermenek
+

Ermenek ilçesi, 36°58’ Kuzey enlemi ile 32°53’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 160 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.250 metredir. İlçenin, kuzeyinde Karaman, Konya ili Hadim ilçesi, güneyinde Antalya ili Gazipaşa ilçesi, Mersin ili Anamur ilçesi, batısında Sarıveliler, Başyayla ilçeleri ve doğusunda Mersin ili Mut, Gülnar ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.222,9 km²’dir.

Ermenek ilçe toplam nüfusu 2021 yılında 27.843 olmuştur.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması 2022 yılında güncellenmiştir. Çalışma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Ermenek ilçemiz, ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında 477. sırada yer almıştır. Bu değer ile ilimizde bulunan merkez ilçe dahil 6 ilçe arasında 3.sıradadır. Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik kademe sıralamasında 4. gruptadır.

Ermenek İlçe Raporu
Karaman (Merkez)
+

Karaman İl Merkezi, 37°11’ Kuzey enlemi ile 33°15’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İlin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.033 metredir. İlin kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin, batısında Antalya ve doğusunda Konya ili Ereğli ilçesi bulunmaktadır. Karaman Merkez yüzölçümü 4.143 km²’dir.

Karaman Merkez İlçenin toplam nüfusu 2021 yılında 203.830 olmuştur.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması 2022 yılında güncellenmiştir. Çalışma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Karaman Merkez ilçe, ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında 168. sırada yer almıştır. Bu değer ile ilimizde bulunan 6 ilçe arasında 1.sıradadır. Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik kademe sıralamasında 2. gruptadır.

Karaman Merkez İlçe Raporu
Kazımkarabekir
+

Kâzımkarabekir ilçesi, 37°14’ Kuzey enlemi ile 32°57’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 24 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.030 metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya ili Çumra ilçesi, güneyinde Konya ili Hadim ilçesi, batısında Konya ili Güneysınır ilçesi ve doğusunda Karaman ili bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 385,2 km²’dir.

Kâzımkarabekir ilçe toplam nüfusu 2021 yılında 4.404 olmuştur.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması 2022 yılında güncellenmiştir. Çalışma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Kazımkarabekir ilçemiz, ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında 334. sırada yer almıştır. Bu değer ile ilimizde bulunan merkez ilçe dahil 6 ilçe arasında 2.sıradadır. Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik kademe sıralamasında 3. gruptadır.

Kazımkarabekir İlçe Raporu
Sarıveliler
+

Sarıveliler ilçesi, 36°70’ Kuzey enlemi ile 32°61’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 165 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.650 metredir. İlçenin kuzeyinde Konya ili Taşkent ilçesi, güneyinde Antalya ili Gazipaşa ilçesi, batısında Antalya ili Alanya ilçesi ve doğusunda Ermenek ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 409,56 km²’dir.

Sarıveliler ilçe toplam nüfusu 2021 yılında 11.394 olmuştur.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması 2022 yılında güncellenmiştir. Çalışma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Sarıveliler ilçemiz, ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında 745. sırada yer almıştır. Bu değer ile ilimizde bulunan merkez ilçe dahil 6 ilçe arasında 5.sıradadır. Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik kademe sıralamasında 5. gruptadır.

Sarıveliler İlçe Raporu
Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım