Makine

Karaman ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı ;

Gıda Ürünleri İmalatı % 19,33, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı %16,39, Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı %11,55, Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı %7,14, Mobilya İmalatı %5,25, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı %5,25, Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı %4,20, Diğer Sektörler %30,89 şeklindedir.

Gıda İmalat Sanayi, ambalaj, makine gibi çeşitli sektörleri de tetiklemiş ve Karaman tamamıyla kendisine yetebilen bir Gıda Şehri konumuna gelmiştir. Bisküvi-çikolata sektörüne makine temin eden yerel firmalar Karaman sanayisinin önemli yapıtaşlarından biridir. Tüm imalat sanayi içerisinde makine sektörü %16,39’ la gıda sektöründen sonra gelmektedir.

Ayrıca bölgenin tarıma dayalı ekonomik yapısı zirai makine sektörünün gelişmesine etken olmuştur. Bölgede Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı Sektöründe 2021 Şubat ayı verilerine göre 78 firma faaliyette bulunmaktadır. 20 işletme gıda makineleri üretimi yaparken, 45 işletme zirai makineleri ve makine ekipmanları üretimi yapmaktadır.

Gıda makine işletmeleri ürünlerinin önemli bir kısmını yurt dışına satmaktadırlar. Karaman’da 2020 yılında 15,79 Milyon Dolar tutarında makine-ekipman ihracatı gerçekleştirilmiştir. Gıda makine sektörünün gelişimi bisküvi sektörünün ihtiyaçları ile paralel bir şekilde ilerlemektedir.

Faaliyette bulunan makine işletmelerinin büyük çoğunluğu KOBİ niteliğindedir. Bu yapı işletmelere hızlı bir şekilde değişen ekonomik durumlarda ve teknolojik gelişmelerde esnek hareket edebilme avantajı sağlamaktadır. İşgücü avantajı ve gelişmiş mühendislik becerileri işletmelerimizin rakipleri karşısında önemli bir üstünlük elde etmelerine olanak sağlamaktadır.

Teknolojinin hızlı geliştiği günümüzde Karaman Makine firmaları gelişen teknolojiyi yakından takip etmektedirler. İlimizde bir işletmemiz AR-GE merkezini hayata geçirmiş durumdadır. 3 işletme ise AR-GE merkezi kurma çalışmalarına devam etmektedir.

Makine sektöründe işletmelerin alanlarında ihtisaslaşmaları ve sadece ildeki ve bölgedeki işletmelere makine satmakla yetinmeyip yurt dışına makine satmaları gelinen seviye açısından oldukça önemlidir.

TR52 Konya-Karaman Bölgesi Makine Sektör Raporu (2020)
Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım