Demografi

2021 yılı verilerine göre Karaman ili toplam nüfusu 258.838 olup bu nüfusun 61.836'sı Karaman'ın kasaba veya köylerinde yaşamaktadır. Karaman merkez nüfusu ise 203.830 kişidir. Karaman nüfusunun yaklaşık %52'si 35 yaş altı genç nüfustur.

NÜFUS

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Karaman’ın nüfusu 258.838 kişi olup 84.680.273 olan Türkiye nüfusunun %0,3’ünü oluşturmaktadır. İller bazında kıyaslama yapıldığında Karaman nüfus bakımından Türkiye’de 67.sıradadır. Karaman'da kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 30’dur. Karaman'da 2021 yılı nüfus artışı hızı %1,54'tür.

İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ

İlçeler 2020 2021 Köy Şehir Şehir İkamet Oranı Nüfus Artış Hızı Alan (km2) Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)
Ayrancı 7.946 7.859 5.478 2.381 30,30% -1,09% 2.245 4
Başyayla 3.608 3.508 1.577 1.931 55,05% -2,77% 141 25
Ermenek 28.417 27.843 16.402 11.441 41,09% -2,02% 1.242 22
Kazımkarabekir 3.956 4.404 1.107 3.297 74,86% 11,32% 423 10
Karaman Merkez 199.482 203.830 31.147 172.683 84,72% 2,18% 4.036 51
Sarıveliler 11.510 11.394 6.125 5.269 46,24% -1,01% 590 19
Toplam  254.919 258.838 61.836 197.002 76,11% 1,54% 8.677 30

Kaynak:TUİK 2021 (*Hesaplamalar Karaman YDO tarafından yapılmıştır.)

Karaman il geneli ve bağlı ilçelerin 2020/2021 yılı nüfus göstergeleri incelendiğinde, ilin geneli göz önüne alındığında nüfusun arttığı (%1,54) görülmektedir. İlçeler bazında Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde nüfusun düşüş gösterdiği; Kazımkarabekir ve Karaman Merkez ilçede arttığı görülmektedir.  Ayrıca Karaman Merkez ilçe, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde daha fazla nüfus yoğunluğu bulunmaktadır. Başka bir önemli göstergede Ayrancı ve Ermenek ilçelerinde köy ve kasabalarda ikamet etme oranının yüksek olmasıdır.

Genç Nüfus – Potansiyel İşgücü

Karaman ilinin genç nüfusu diyebileceğimiz 35 yaş altı grup toplam nüfusun %52'sine karşılık gelmektedir. 35 altı toplam nüfus 134.458 kişidir.

Karaman nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,31'ini oluşturmaktadır. Karaman nüfusunun % 21’i 0-14 yaş grubunda, % 11,4’ü ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,85 'ini oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun % 22,4'ü 0-14 yaş grubunda, % 9,7’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

TÜİK İllerde Yaşam Endeksi Çalışması

İllerde Yaşam Endeksi çalışması TÜİK tarafından ilk defa 2016 yılında yayımlanmıştır.  İllerde Yaşam Endeksi çalışması, birey yaşamı üzerinde büyük etkisi olan konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam, yaşam memnuniyeti boyutları altında toplam 41 göstergeyi kapsamaktadır. Bu çalışmada Karaman 81 il arasında 25. olmuştur.

Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım