Demografi

2022 yılı verilerine göre Karaman ili toplam nüfusu 260.838’tir. Karaman merkez ilçe nüfusu 206.240 olup bu nüfusun 30.850'si merkez ilçenin kasaba veya köy nüfusu, 175.390 kişi ise merkez ilçe şehir nüfusudur. Karaman nüfusunun yaklaşık %44'ü 35 yaş altı genç nüfustur.

NÜFUS

2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Karaman’ın nüfusu 260.838 kişi olup 85.279.553 olan Türkiye nüfusunun %0,3’ünü oluşturmaktadır. İller bazında kıyaslama yapıldığında Karaman nüfus bakımından Türkiye’de 67.sıradadır. Karaman'da kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 30’dur. Karaman'da 2022 yılı nüfus artışı hızı %0,77'dir.

İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ

İlçeler 2021 2022 Köy Şehir Şehir İkamet Oranı Nüfus Artış Hızı Alan (km2) Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)
Ayrancı 7.859 7.608 5.316 2.292 30,13% -3,30% 2.245 3
Başyayla 3.508 3.432 1.537 1.895 55,22% -2,21% 141 24
Ermenek 27.843 27.776 16.147 11.629 41,87% -0,24% 1.242 22
Kazımkarabekir 4.404 4.531 1.075 3.456 76,27% 2,80% 423 11
Karaman Merkez 203.830 206.240 30.850 175.390 85,04% 1,17% 4.036 51
Sarıveliler 11.394 11.251 5.977 5.274 46,88% -1,27% 590 19
Toplam  258.838 260.838 60.902 199.936 76,65% 0,77% 8.677 30

Kaynak:TUİK 2023 (*Hesaplamalar Karaman YDO tarafından yapılmıştır.)

Karaman il geneli ve bağlı ilçelerin 2021/2022 yılı nüfus göstergeleri incelendiğinde, ilin geneli göz önüne alındığında nüfusun arttığı (%o7,7) görülmektedir. İlçeler bazında Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde nüfusun düşüş gösterdiği; Kazımkarabekir ve Karaman Merkez ilçede arttığı görülmektedir. Karaman Merkez ilçe, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde daha fazla nüfus yoğunluğu bulunmaktadır. Başka bir önemli göstergede Ayrancı'da kırsalda ikamet etme oranının yüksek olmasıdır.

Genç Nüfus – Potansiyel İşgücü

Karaman ilinin genç nüfusu diyebileceğimiz 35 yaş altı grup toplam nüfusun %44'üne karşılık gelmektedir. 35 yaş altı toplam nüfus 114.949 kişidir.

Karaman nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 75'ini oluşturmaktadır.

Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 75,9 'unu oluşturmaktadır. 

TÜİK İllerde Yaşam Endeksi Çalışması

İllerde Yaşam Endeksi çalışması TÜİK tarafından ilk defa 2016 yılında yayımlanmıştır.  İllerde Yaşam Endeksi çalışması, birey yaşamı üzerinde büyük etkisi olan konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam, yaşam memnuniyeti boyutları altında toplam 41 göstergeyi kapsamaktadır. Bu çalışmada Karaman 81 il arasında 25. olmuştur.

Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024