Eğitim

İlimizde devlet üniversitesi olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bulunmaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 23 Uygulama ve Araştırma Merkezinde 21.643 öğrenci ve 1.163 akademik ve idari personeli ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir. Üniversiteden kuruluşundan bu yana 39.894 öğrenci mezun olmuştur.

Üniversite, bölgede öne çıkan Gıda-Tarım ve Enerji sektörleri için yetişmiş mühendis ve teknik eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 21 bin civarında öğrencisi, lisans, önlisans ve lisansüstü 200'e yakın program sayısıyla ülkemizin önemli kurumları arasında yer almaktadır. Geniş yerleşkesinde uluslararası standartlarda laboratuvarları ve konferans salonları, sosyal ve sportif tesisleri, özellikle Türk dili, gıda ve tarım ile enerji alanında Türk yükseköğrenimine önemli katkılar sunmayı amaçlamaktadır. 

Karaman’da 2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemi itibari ile 284 ( 251 resmi, 33 özel ) okul bulunmaktadır. Ayrıca resmi, özel ve açık öğretim kurumlarında toplam 55.773 öğrenci eğitim görmektedir. Karaman mesleki ve teknik öğretimde de önemli bir yere sahiptir.  Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, mesleki ve teknik liseler ve diğer liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır. İngilizce eğitim veren anadolu Liseleri ve özel kolejler de ilimizin eğitim hayatına katkı sunmaktadır.

2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminde Karaman’da 46 resmi, 16 özel olmak üzere toplam 62 okul öncesi eğitim kurumu bulunmaktadır.

Okullaşma Oranları

Karaman’da 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde okullaşma oranları: Okul öncesi eğitimde (5 yaş) ; %88,66 iken ilköğretimde  % 93,51’dir.

Karaman’da 6 adet yaygın eğitim (HEM) merkezi faaliyet göstermektedir.

Karaman ili, temel eğitim açısından %98,21 ’lik bir okuryazar oranına sahiptir. Türkiye’de ise bu oran 97,52’tür. Karaman’da, okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

TÜİK verilerine göre 2021–2022 döneminde Karaman' da ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14, Ortaokulda 11, Ortaöğretimde 11'dir. Türkiye' de ise İlkokulda 18, Ortaokulda 14, Ortaöğretimde ise 13’dir.

2021-2022 yılında Ortaöğretim net okullaşma oranları Karaman'da %91,74’dir.

Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024