Eğitim

İlimizde devlet üniversitesi olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bulunmaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 22 Uygulama ve Araştırma Merkezinde 17.305 öğrenci ve 1.164 akademik ve idari personeli ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir. Üniversiteden kuruluşundan bu yana 14.103 ön lisans, 13.483 lisans, 630 yüksek lisans ve 15 doktora öğrencisi olmak üzere 28.231 öğrenci mezun olmuştur.

Üniversite, bölgede öne çıkan Gıda-Tarım ve Enerji sektörleri için yetişmiş mühendis ve teknik eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 bin civarında öğrencisi, lisans, önlisans ve lisansüstü 200'e yakın program sayısıyla ülkemizin önemli kurumları arasında yer almaktadır. Geniş yerleşkesinde uluslararası standartlarda laboratuvarları ve konferans salonları, sosyal ve sportif tesisleri, özellikle Türk dili, gıda ve tarım ile enerji alanında Türk yükseköğrenimine önemli katkılar sunmayı amaçlamaktadır. 

Karaman’da 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi itibari ile 261 ( 230 resmi, 31 özel ) okul bulunmaktadır. Ayrıca resmi, özel ve açık öğretim kurumlarında toplam 52.391 öğrenci eğitim görmektedir. Karaman mesleki ve teknik öğretimde de önemli bir yere sahip olup,  20  okulda  4.247 öğrenci  İl’de öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim almaktadır. Özellikle meslek liselerinde gıda bölümleri açılmıştır. Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.İngilizce eğitim veren Anadolu Liseleri ve özel kolejler de ilimizin eğitim hayatına katkı sunmaktadır.

2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminde Karaman’da 28 resmi, 11 özel olmak üzere toplam 39 okul öncesi eğitim kurumu bulunmaktadır.

Okullaşma Oranları

Karaman’da 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminde okullaşma oranları: Okul öncesi eğitimde (5 yaş) ; %80,81 iken ilköğretimde  % 97,08’dir.

Karaman’da 8 adet yaygın eğitim merkezi faaliyet göstermektedir.

Karaman ili, temel eğitim açısından %98,01 ’lik bir okuryazar oranına sahiptir. Türkiye’de ise bu oran 97,24’tür. Karaman’da,  okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

TÜİK verilerine göre 2019–2020 döneminde Karaman' da İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14, Ortaokulda 14, Ortaöğretimde 11' dir. Türkiye' de ise İlkokulda 17, Ortaokulda 15, Ortaöğretimde ise 11’ dir.

2019-2020 yılında Ortaöğretim net okullaşma oranları Karaman'da %92.70’ dir.

Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2022 Web Tasarım