Kazımkarabekir

Kâzımkarabekir ilçesi, 37°14’ Kuzey enlemi ile 32°57’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 24 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.030 metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya ili Çumra ilçesi, güneyinde Konya ili Hadim ilçesi, batısında Konya ili Güneysınır ilçesi ve doğusunda Karaman ili bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 385,2 km²’dir.

Kâzımkarabekir ilçe toplam nüfusu 2022 yılında 4.531 olmuştur.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması 2022 yılında güncellenmiştir. Çalışma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Kazımkarabekir  ilçemiz, ülkemizde bulunan 973 ilçe arasında 334. sırada yer almıştır. Bu değer ile ilimizde bulunan merkez ilçe dahil 6 ilçe arasında 2.sıradadır. Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik kademe sıralamasında 3. gruptadır.

Kazımkarabekir İlçe Raporu
Karaman Yatırım Destek Ofisi
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024